Ile wynosi 90 procent z liczby 40?
90 procent z liczby 40 to 36,0
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 90 procent z liczby 41?
Ile wynosi 90 procent z liczby 35?