Ile wynosi 80 procent z liczby 6?
80 procent z liczby 6 to 4,8
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 80 procent z liczby 11?
Ile wynosi 80 procent z liczby 5?