Ile wynosi 70 procent z liczby 120?
70 procent z liczby 120 to 84,0
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 70 procent z liczby 121?
Ile wynosi 70 procent z liczby 115?