Ile wynosi 7 procent z liczby 70?
7 procent z liczby 70 to 4,9
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 7 procent z liczby 79?
Ile wynosi 7 procent z liczby 68?