Ile wynosi 60 procent z liczby 140?
60 procent z liczby 140 to 84,0
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 60 procent z liczby 141?
Ile wynosi 60 procent z liczby 135?