Ile wynosi 5 procent z liczby 51?
5 procent z liczby 51 to 2,55
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 5 procent z liczby 71?
Ile wynosi 5 procent z liczby 50?