Ile wynosi 40 procent z liczby 100?
40 procent z liczby 100 to 40,0
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 40 procent z liczby 101?
Ile wynosi 40 procent z liczby 95?