Ile wynosi 36 procent z liczby 50?
36 procent z liczby 50 to 18,0
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 36 procent z liczby 55?
Ile wynosi 36 procent z liczby 49?