Ile wynosi 35 procent z liczby 60?
35 procent z liczby 60 to 21,0
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 35 procent z liczby 61?
Ile wynosi 35 procent z liczby 55?