Ile wynosi 30 procent z liczby 76?
30 procent z liczby 76 to 22,8
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 30 procent z liczby 81?
Ile wynosi 30 procent z liczby 75?