Ile wynosi 30 procent z liczby 25?
30 procent z liczby 25 to 7,5
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 30 procent z liczby 26?
Ile wynosi 30 procent z liczby 20?