Ile wynosi 25 procent z liczby 130?
25 procent z liczby 130 to 32,5
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 25 procent z liczby 131?
Ile wynosi 25 procent z liczby 125?