Ile wynosi 24 procent z liczby 36?
24 procent z liczby 36 to 8,64
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 24 procent z liczby 37?
Ile wynosi 24 procent z liczby 31?