Ile wynosi 23 procent z liczby 50?
23 procent z liczby 50 to 11,5
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 23 procent z liczby 53?
Ile wynosi 23 procent z liczby 47?