Ile wynosi 20 procent z liczby 131?
20 procent z liczby 131 to 26,2
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 20 procent z liczby 136?
Ile wynosi 20 procent z liczby 130?