Ile wynosi 20 procent z liczby 125?
20 procent z liczby 125 to 25,0
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 20 procent z liczby 126?
Ile wynosi 20 procent z liczby 120?