Ile wynosi 12 procent z liczby 20?
12 procent z liczby 20 to 2,4
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 12 procent z liczby 29?
Ile wynosi 12 procent z liczby 19?