Ile wynosi 10 procent z liczby 319?
10 procent z liczby 319 to 31,9
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 10 procent z liczby 321?
Ile wynosi 10 procent z liczby 310?