Ile wynosi 10 procent z liczby 160?
10 procent z liczby 160 to 16,0
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 10 procent z liczby 161?
Ile wynosi 10 procent z liczby 150?