Ile wynosi 1 procent z liczby 60?
1 procent z liczby 60 to 0,6
W jaki sposób to obliczyć?

Aby obliczyć procent danej liczby, należy procent przedstawić w postaci ułamka i otrzymany ułamek pomnożyć przez daną liczbę.

Przykład:

45% liczby 20 = 0,45 · 20 = 9

Ile wynosi 1 procent z liczby 61?
Ile wynosi 1 procent z liczby 59?